fbpx
Ponedjeljak, pro 05

DNEVNI RED

Danas ste na dnevnom redu!

DNEVNI RED

Danas ste na dnevnom redu!

Gradsko vijeće Zenica podržalo izgradnju Centra za srce i Centralne gradske podzemne garaže

by | velj 23, 2022 | 0 comments

Održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na kojoj su vijećnici razmatrali 12 tačaka dnevnog reda. 

Predloženi dnevni red dopunjen je Informacijom o procesima prenosa vlasništva Autobuske stanice Zenica iz vlasništva Grada Zenica u vlasništvo JKP „ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA“ d.d. Zenica. 

Nakon datih obrazloženja od strane resorne gradske službe, vijećnici su primili k znanju Informaciju uz donošenje zaključka kojim se zadužuje Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina da Rješenje o oglašavanju ništavim Rješenja Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina od 27.03.2000. godine, dostavi Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnom sudu u Zenici i Općinskom sudu u Zenici. 

Među tačkama o kojima se najviše raspravljalo su: Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje objekta i uspostave specijalistčke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gradu Zenica, a nakon provedenog javnog konkursa, zatim Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja za izgradnju podzemne garaže na Trgu Alije Izetbegovića, kao i Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju međunarodnog javnog poziva za iskazivanje interesa za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg Zeničkog odmarališta u mjestu Duće, Općina Dugi Rat, Republika Hrvatska te Nacrt Regulacionog plana Poslovno-rekreativna turistička zona Zenica-Jug. 

Prihvatanjem prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje objekta i uspostave specijalističke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gradu Zenica vijećnici su podržali osnivanje prava građenja u korist PZU Specijalna bolnica „Centar za srce – KM“, kao sticaoca prava građenja. 

Kako je Odlukom pobliže regulisano osnovat će se pravo građenja na gradskom građevinskom zemljištu koje se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Kantonalne bolnice Zenica, površine cca 1000 m2, a shodno idejnom rješenju ponuđača PZU Specijalna bolnica „Centar za srce – KM“ Sarajevo. 

Pravo građenja osnovat će se na period od 24 godine i 11 mjeseci, s mogućnošću produženja tog perioda ukoliko i dalje bude postojao interes za takvom vrstom specijalističke zdravstvene ustanove. 

Jednokratna naknada za pravo građenja utvrđena je u iznosu od 50.000,00 KM, dok godišnja naknada iznosi 30.000,00 KM, a počet će se plaćati tri godine nakon potpisa Ugovora o osnivanju prava građenja. 

Predviđeno je da se izgradi objekat specijalističke zdravstvene ustanove ukupne bruto površine 3001,38 m2, odnosno ukupno 2703, 96 m2 korisne površine. 

U obraćanju vijećnicima i prisutnima prof. dr. Mirsad Kacila, direktor PZU Specijalna bolnica „Centar za srce – KM“  je naglasio da će sve vrste usluga koje će se pružati pacijentima u specijalističkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gradu Zenica, a koje su propisane od strane Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i uključuju interventno-kardiološke procedure, koronarografije, stenting (TAVI, EVAR, TEVAR) i slično biti besplatne za pacijente sa područja Zeničko-dobojskog kantona. 

Postoje usluge manjeg obima, njih pet do sedam posto od ukupnih koje Federalni zavod zdravstvenog osiguranja ne priznaje. Međutim, uključivanjem Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja će i taj problem biti riješen.   Pacijenti će biti u prilici da dobiju brzu, jednostavnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu bez bilo kakvog plaćanja“, pojasnio je prof. dr. Kacila.     

Odluka o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje objekta i uspostave specijalističke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gradu Zenica dopunjena je odredbom kojom se definiše da će se prijedlog Ugovora o osnivanju prava građenja dostaviti na mišljenje Gradskom pravobranilaštvu Zenica. 

Gradsko vijeće je razmatralo i usvojilo Prijedlog Odluke o proglašenju javnog interesa i raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja radi izgradnje Centralne gradske podzemne (CPG) garaže na Trgu Alije Izetbegovića. 

Razlozi za donošenje Odluke proizilaze iz Analize opravdanosti izgradnje, upravljanja i korištenja podzemnih garaža na području grada Zenica, koju je Gradsko vijeće razmatralo na sjednici održanoj 29. aprila 2021. godine i povodom koje je usvojilo Odluku o opredijeljenosti dodjele/osnivanja prava građenja radi realizacije projekata izgradnje, upravljanja i korištenja podzemnih garaža na području grada Zenica. 

Projekat izgradnje, upravljanja i korištenja podzemne garaže na Trgu Alije Izetbegovića će biti realizovan osnivanjem prava građenja, a nakon provedenog javnog natječaja i izbora investitora. 

Na ovoj sjednici Vijeće je usvojilo i Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju međunarodnog javnog poziva za iskazivanje interesa za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg Zeničkog odmarališta u mjestu Duće, Općina Dugi Rat, Republika Hrvatska. 

Pravo učešća u međunarodnom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg Zeničkog odmarališta u mjestu Duće imaju sva zainteresirana pravna i fizička lica, domaća i strana, koja prema zakonodavstvu Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina. 

Početna cijena za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg Zeničkog odmarališta u mjestu Duće u „viđenom stanju“, na osnovu procjene vrijednosti kompleksa/nekretnina odmarališta koja je urađena od strane „Ing ekspert“ d.o.o. iznosi 9.200.000,00 KM. 

Potrebnu većinu glasova dobio je i Nacrt Regulacionog plana Poslovno-rekreativna turistička zona Zenica-Jug. 

Također, usvojen je Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa, radi očuvanja postojećih i izgradnje budućih energetskih postrojenja i instalacija za potrebe sistema daljinskog grijanja Grada Zenica, smještenih u objektu „Stara termoelektrana“. 

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zenica, kao i Prijedlog Pograma rada Gradskog vijeća za period 01.01.-31.12.2022. godine. 

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini na području Grada Zenica, a predstavljen je i Program mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede u 2022. godini. 

Za realizaciju ovog programa predviđena su sredstva u iznosu od 650.000,00 KM i to za podsticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ostale vrste podsticaja. 

Korisnici Programa mogu biti poljoprivredni proizvođači, zadruge, te fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata. 

Program je pripremljen s ciljem povećanja obradivih površina i intenziviranja poljoprivredne proizvodnje, zatim stvaranja tržišno orijentisanih poljoprivrednih proizvođača, formiranja poljoprivrednih gazdinstava, kao i očuvanja i proširenja stočnog fonda te olakšavanja samozapošljavanja u poljoprivredi i smanjenja stope nezaposlenosti na području Grada i razvoja ruralnih područja. 

Podržan je zaključak o održavanju tematske sjednice na temu unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje. 

Na samom kraju sjednice usvojeno je Rješenje o imenovanju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata na području grada Zenica i Rješenje o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene.

0 Comments

Objavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

POPULARNO